Welkom bij

Tennispark Adegeest

Bestuurswissel

Tennispark Adegeest gaat het nieuwe jaar in met twee nieuwe bestuursleden.
 
Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat Bert de Bles na 13 jaar zijn bestuursfunctie binnen onze club heeft neergelegd.
Daarnaast had Paul van der Mijn een paar maanden geleden aangegeven dat er ook voor hem omgezien moet gaan worden naar een nieuw bestuurslid voor zijn bestuursfunctie.
 
Nu wij twee nieuwe bestuursleden hebben verwelkomd, heeft Paul aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen. 
Met enorme bevlogenheid heeft Paul 5 jaar lang zijn bestuurstaken binnen onze club vervult.
Met name in zijn rol als bestuurslid naar het barpersoneel en zijn creatieve geest bij de ludieke ledenwerf acties waren voor onze club van grote waarden.
Namens het gehele bestuur willen wij Paul heel hartelijk bedanken voor zijn nimmer aflatende inzet voor onze club.
 
Tegelijkertijd wil ik Cees Rietmulder en Edvin Talundzic van harte welkom heten binnen het bestuur en hen heel veel succes en voorspoed toewensen.
Zowel Cees als Edvin zijn geen onbekenden binnen onze club. Beiden zijn actieve tennissers en Edvin was tevens actief in de toernooien commissie.
Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN