Voortgang Padelproject 2

Het 2e Padelproject loopt ten einde. De werkzaamheden lopen volgens schema.Vorige week zijn de nieuwe padelkooien geplaatst en deze week is het leggen van het padelgras en het plaatsen van de sportveldinrichting afgerond. Daarnaast wordt deze week de verlichting van de laatste Padelkooi aangebracht.Deze week wordt ook het hekwerk tussen Padelbanen en de voetbal hersteld. Ook zal er nog een afscheiding tussen tennisbaan 4 en de nieuwe padelkooien worden geplaatst en de bestrating rond de padelkooien en het padelplein opgeknapt. Tenslotte zal het werkterrein worden opgeruimd en de afscheiding tussen de handbal en de voetbal hersteld.

INGEBRUIKNAME
Volgens planning zal a.s. maandag 25 maart 2024 de erkende instantie de eindkeuring doen. Dit betekent, dat vanaf dit moment de padelbanen officieel gebruikt kunnen gaan worden. Daarna zal de eindoplevering van het project plaatsvinden. Onze beheerders, Henny en Ben zullen daarna het padelplein herinrichtten.

HERNUMMERING PADELBANEN
Momenteel zijn de tennisbanen (ook in de KNLTB ClubApp) genummerd als baan 1 t/m 6. De padelbanen zijn hernummerd als padelbaan 7, 8 en 9, te lezen vanaf de parkeerplaats. Dit omdat Padelbaan 9 al bespeelbaar is. Zodra Padelbaan 10 bespeelbaar is zal deze daaraan worden toegevoegd. Zo zijn we op tijd startklaar voor het nieuwe seizoen per 1 april 2024. Wij wensen alle leden veel tennis en padelplezier op onze vernieuwde accommodatie.

 

Wij danken onze buren van HVV en Voorschoten’97 voor de gastvrijheid, die we mochten genieten tijdens de projectwerkzaamheden. We hebben niet alleen overpad gekregen, maar ook best wat overlast bezorgd voor hen. Dank voor alle hulp daarbij.

Namens het bestuur van
Tennis- en Padelpark Adegeest

Padelproject 2.