LED-verlichting en Padelproject

LED-verlichting
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er inmiddels LED-verlichting op onze tennisbanen is aangebracht. Omdat de padelbanen ook via Led worden, is alle verlichting nu duurzaam geregeld. De Led-verlichting geeft aanzienlijk meer lichtopbrengst en zorgt voor een behoorlijke reductie van het elektriciteitsverbruik. De firma Strago is inmiddels opdracht gegeven om de buitenkast van de lichtinstallatie te renoveren. Ook draagt Strago zorg voor een stroomtoevoer met 230 volt voor de 2 nieuwe Padelkooien. Daarnaast zal men zorgen voor een optimalere lichtopbrengst van de lichtinstallatie van de tennisbanen. Tegelijkertijd zal de bediening van de verlichting verbeterd worden.

Padelproject 
De uitbreiding van het aantal padelkooien van 2 naar 4 loopt gestaag op het verwachte tempo. De vergunning van de gemeente is inmiddels binnen. De inzage- en bezwaartermijn zijn achter de rug en de aannemer ligt op schema. De ondergrond en de fundering zijn aangelegd en goedgekeurd door de keuringsinstantie. Komende periode wordt gewerkt aan het aanbrengen van de ringfundatie, waar de wanden van de padelkooien op worden aangebracht. Daarnaast worden de grondkabel voor de verlichting en de (verlichting-)masten zelf aangebracht.

Daarna worden de toplaag en de sportveldinrichting geïnstalleerd. Tenslotte zal de eindkeuring door de geaccrediteerde keuringsinstantie  plaatsvinden, waarna de eindoplevering zal plaatsvinden. Naar verwachting zal dit rond 1 april 2024 afgerond zijn. Dit zal dan op tijd zijn om zowel de competitieteams uit te breiden als de achterstand in padellessen in te gaan lopen. Ook kunnen we (open)toernooien gaan spelen met en bij onze zusterverenigingen.

Hopende op goede c.q. betere weersomstandigheden, zodat we kunnen uitzien naar een nieuw tennis- en padelseizoen met een optimale accommodatie, zonder contributie aanpassing.

Het Bestuur,
Tennis- en Padelpark Adegeest