BESTUURSWISSEL STICHTING TENNISPARK ADEGEEST 2021

Gehinderd door corona (communicatie)problemen is het dan toch eindelijk gelukt om de geplande bestuurswisseling 2021 tot stand te brengen. Deze vond plaats tijdens een gezamenlijke bestuursbijeenkomst in het clubgebouw op 17 mei jl. Hierbij namen we officieel afscheid van
– Susanne Rutten; ongeveer 15 jaar bestuurslid, waarvan de laatste 6 jaar voorzitter.
– Bertina Lamboo; ongeveer 3 jaar bestuurslid, vnl. technische zaken.
– Lynda Mulder; ongeveer 3 jaar bestuurslid, secretaris.
– Lia vd Mijn; ongeveer 6 jaar ledenadministratie.

Wij zijn hen als bestuur zeer erkentelijk voor alles wat zij voor de Stichting Tennispark Adegeest betekend hebben. Op onderstaande foto zie je de afscheidnemende bestuursleden, met van links naar rechts: Lynda Mulder, Susanne Rutten, Lia vd Mijn en Bertina Lamboo.

Als nieuwe bestuurleden heten we vooral van harte welkom de volgende leden met vermelding van taken op hoofdlijnen
– Ton van Emmerik; voorzitter, externe contacten.
– Evelien Loose; secretaris, ledenwerving.
– Jolanda Friedhoff-Kneijber; technische zaken, ledenwerving, contact barmedewerkers.
– Peter Scholtens; ledenadministratie, website, baanreservering

Bestuursleden met hoofdtaken, die gebleven zijn
– Bas Norel; Penningmeester.
– Cees Rietmulder; facilitair, projecten, sponsoring.

De oprichtingsvergadering van het nieuwe bestuur (2021) heeft plaatsgevonden op dinsdag 25 mei jl. Hierbij zijn bovengenoemde taken in hoofdlijnen verdeeld.

Op de onderstaande foto zie je het nieuwe bestuur inclusief de beheerder van het tennispark, van links naar rechts: Ton van Emmerik, Evelien Loose, Cees Rietmulder, Bas Norel, Jolanda Friedhoff-Kneijber, Henny Rodenburg en Peter Scholtens.

Bestuur Stichting Tennispark Adegeest