Weer de baan op maar.…!!

“Hè lekker, eindelijk weer de baan op…!” is een veel gehoorde uitroep op het park. Het hek is van het slot en dat kan alleen maar omdat we er in geslaagd zijn de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de KNLTB zorgvuldig te vertalen naar de mogelijkheden van ons park. Al meer dan 8 weken is het, met up’s en down’s, wennen aan het nieuwe normaal. En nu is de tennisbaan aan de beurt. Maar het goeie bericht is, dat we er weer samen staan. Alleen samen kunnen we Corona aan…


Gele Hesjes

Wennen aan de KNLTB app die ons helpt om de toestroom naar het park goed te reguleren, de routing rond het clubhuis, de lessen en andere voorzieningen. De beheerders van het park (“de gele hesjes”) spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook voor hen is die rol nog wennen en vraagt van ons, als gebruikers van ons park, een beetje begrip en ruimte om goed in die rol te komen.


Volg de pijlen en plaats je spelerspas op het bord


Het nieuwe normaal maakt dat je voor het plannen van je wedstrijden gebruikt maakt van de KNLTB app. Ook voor het betreden van het park hebben we afspraken gemaakt en spreken de bordjes en pijlen die door de beheerders zijn aangebracht voor zich. Het vertrouwde planningsbord is buiten opgehangen naast de ingang. Bij het betreden van het park word je daar naartoe geleid en plaats je je kaartje bij de baan die je in de app hebt gereserveerd.


De beheerder heeft ook toegang tot actuele planning van de KNLTB app. Toch kan, afhankelijk van de actuele situatie op de banen, de beheerder je verzoeken jouw kaartjes te verschuiven. Dit, gelet op de (‘oude normaal’) afspraken die we gewend zijn te gebruiken Bijvoorbeeld geen bezette baan afhangen als andere banen vrij zijn. Dit geldt overigens ook voor de afspraken die we met elkaar hebben over de geldigheid van de spelerspas, ook die afspraak blijft ongewijzigd. Met een spelerspas van 2020 kun je spelen.


Geef elkaar de ruimte, dat doen we samen!


Ten slotte, de beheerder ziet toe op onze oude- en nieuwe normaal afspraken, maar alleen samen maken we dat het ook gaat werken. Geef elkaar vooral de ruimte om daaraan te wennen, want alleen dan blijft dat tennisballetje lekker op en neer gaan. Daar is het om te doen, veel speelplezier!


Namens de Gele Hesjes,
Bestuur Tennispark Adegeest