Contributie 2020 voor de KNLTB leden van tv Voorschoten

Beste tennisvrienden,

 

Met nog maand te gaan is het jaar 2019 ten einde en neemt het contributiejaar 2020 zijn aanvang. De contributie voor het jaar 2020 bedraagt  € 25,00 per lid. Let op dit is alleen van toepassing voor de KNLTB leden.

Wij verzoeken u vriendelijke doch dringend om de verschuldigde contributie van € 25,00 voor 31 december 2019 over te maken op rekeningnummer NL37SNSB 0926852728  bij de SNS Bank ten name van Tennisvereniging Voorschoten.

Indien wij uw bijdrage op 31 december 2019 niet in ons bezit hebben gaan wij ervan uit dat u het lidmaatschap van onze vereniging en automatisch ook het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. niet wenst voort te zetten.

Mocht u reeds besloten hebben uw lidmaatschap te willen beëindigen  dan stellen wij het vanzelfsprekend zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt. U hoeft hiermee dus niet te wachten tot 31 december a.s.!!

Hiervoor kunt zich wenden tot Chris Brouwer (telefoon 06-28525130) of Bas Norel (telefoon 071-5619893).

Bij voorbaat vriendelijk dank voor de medewerking.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een positieve respons uwerzijds.

 

Groetend, 

Het Bestuur van Tennisvereniging Voorschoten