Afspraken op het park

  • Als je hebt gereserveerd dan ben je welkom op het park en kom je stipt op tijd (5-10 minuten voor aanvang). Als je baan beschikbaar is kun je naar de baan, anders wacht je op gepaste afstand.
  • De leden maken zo min mogelijk gebruik van het toilet (gaan dus thuis naar toilet) en nemen een volle waterfles mee van huis.
  • Bij het betreden en het verlaten van het sportpark volg je de pijlen en de instructies.