Adegeest Open Dag groot succes!

De op zondag 17 maart gehouden open dag was zeer succesvol. Er was veel belangstelling en deelname aan de diverse clinics. De demonstratiewedstrijd was van een hoog niveau, leuk om te zien en zelfs speelden een aantal Adegeest toppers een setje mee.

Gedurende de gehele dag liepen de bezoekers in alle leeftijden het park binnen en maakte gebruik van de Open Dag aanbiedingen. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement en een prima pr voor tennispark Adegeest en de tennissport.  

Hierbij bedanken we ook alle bezorgers voor het verspreiden van de Open Dag flyers en verder iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag.