Informatie over het voorgenomen besluit om op het tennispark de mogelijkheid te bieden om padel te spelen.

Graag informeert het bestuur jullie over het voorgenomen besluit om op ons tennispark de mogelijkheid te bieden om padel te spelen.  

 Padel (klik op vet gedrukte link) (padel) (spreek uit padèl) speel je met vier personen in een rechthoekige kooi met hoge glazen achterwanden en zijwanden van glas gecombineerd met hekwerk. Je mag ook de wanden gebruiken bij het terugspelen van de bal en daardoor is het een mix van tennis en squash. Je maakt gebruik van een speciaal padelracket (klik op vetgedrukte link) en een padelbal – die vrijwel gelijk is aan een tennisbal. De sport blijkt voor jong en oud toegankelijk zodat je al snel met veel plezier en succes een partijtje kan spelen.

 

De padelbaan kent twee ingangen aan beide zijkanten en is 20 meter lang en 10 meter breed. De ondergrond is kunstgras en lijkt sterk op die van onze kunstgrasbanen.  

Het is een snelgroeiende sport in Nederland en omdat het aan tennis verwant is worden er juist op tennisparken padelbanen gebouwd. Padel spelen op ons park betekent dat er eerst gebouwd moet gaan worden. En zal ruimte gebruikt moeten worden die nu nog ter beschikking staat om te tennissen.    

 

Het bestuur is zich al enkele maanden aan het oriënteren om vast te kunnen stellen of padel en Tennispark Adegeest een goede combinatie kan worden. We zijn op bezoek geweest bij Unicum waar enkele banen sinds twee jaar in gebruik zijn. Daar is men zeer enthousiast over het spel en de positieve uitwerking van padel op het ledenbestand. Tennissers zijn daar ook padel gaan spelen en de introductie van padel heeft hen veel nieuwe leden opgeleverd. Ook Leiden Zuidwest heeft onlangs 2 banen in gebruik genomen en ook daar hebben we informatie ingewonnen. We hebben inmiddels een indruk van de kansen die padel voor een tennispark biedt als ook van de kosten, mogelijke plan van aanpak om padel te introduceren, abonnementsvormen, de rol van gemeente en andere betrokkenen enz.  

 

Waarom Padel op ons park? Allereerst omdat het een heel leuke sport is. Nederland kent inmiddels vele tienduizenden enthousiaste beoefenaars en de animo voor padel groeit. Wij willen dit daarom aanbieden aan padel enthousiastelingen in onze regio als ook aan onze huidige tennissers.

 

Maar er zijn meer afwegingen gemaakt.

We hopen hiermee ook nieuwe spelers aan te trekken. Van genoemde verenigingen die inmiddels padel aanbieden in onze regio hebben we geleerd dat een groei zeer realistisch is. Bij Unicum is inmiddels zelfs een ledenstop ingesteld. In 2010 speelden er op ons tennispark ruim 650 tennissers via een abonnement op Tennispark Adegeest. Na een scherpe daling is al enkele jaren dit aantal stabiel rond de 400 tennissers. Dat is dus 50 tennissers per beschikbare baan, waar 10 jaar geleden voor een gezonde club met 80 – 100 tennissers werd gerekend. En onze club is sterk vergrijsd. Waar in 2010 nog de helft van tennissers onder de leeftijd van 50 jaar was, zijn dat er op dit moment nog geen kwart. Hier zijn de tennissers die dit jaar zijn komen tennissen op basis van een Strippenkaart overigens niet in meegenomen.  De gemiddelde leeftijd van onze tennissers is nu 61 jaar – voor alle duidelijkheid een groep zeer trouwe en zeer gewaardeerde clubleden. Echter, om aansluiting te houden met onze doelstelling om tennissen aan te bieden voor jong en oud is het nodig dat er voldoende aantrekkingskracht gecreëerd wordt om vers bloed binnen te laten komen. Vers bloed is ook nodig om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en ook om de vele activiteiten die door vrijwilligers worden georganiseerd niet telkens op dezelfde schouders terecht te laten komen.  

 

Padel is zeker niet uitsluitend voor jonge, hippe sporters. Onze informatie is dat ook ouderen – zeker als ze al bekend zijn met de tennissport – zich gemakkelijk padel eigen maken. Ook omdat de ruimte kleiner is dan een tennisbaan en doordat de achterwanden meedoen, is er meer tijd om de bal in het spel te houden en rally’s te spelen waarbij iedereen betrokken is. Maar we gaan niet ontkennen dat we verwachten dat er nieuw publiek aangetrokken zal worden met het aanbieden van padel op ons park. Ook zal een tennisbaan opgeofferd moeten worden aan het realiseren van de plannen. Er gaat dus wel wat veranderen op ons park als we besluiten om padel aan te gaan bieden.  

Op dit moment wordt er een adviescommissie samengesteld die aan het bestuur een advies oplevert over de haalbaarheid, de aanpak, situering van padelbanen en de reacties van onze tennissers en onze omgeving. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten, mogelijke ledengroei, de financiering, rol van de gemeente, aantal padelbanen, abonnementsvormen e.d.  

 

Als besloten wordt dat padel op ons park wordt geïntroduceerd zal er een uitvoerende projectgroep komen (zoals bijvoorbeeld ook bij de bouw van ons clubhuis het geval was) om de plannen te realiseren.  En een Padelcommissie wordt samengesteld die als opdracht heeft padel onder de aandacht te brengen en te promoten door middel van toernooien, acties, lesmogelijkheid, competities enz.  

 

Ben jij nog niet bekend met padel maar wil je graag kennismaken hiermee? Meld je dan aan via een mail naar info@tennispark-adegeest.nl. Na inventarisatie van de belangstelling word je door ons uitgenodigd om op onze kosten padel te gaan spelen. Internet staat natuurlijk vol met informatie maar graag verwijzen we jullie om te beginnen naar de site van de KNLTB. (klik op link)

Er zijn ook vele leuke en informatieve filmpjes te vinden zoals deze(klik op link).

 

Heb je naar aanleiding van dit bericht opmerkingen, vragen of wil je een bijdrage leveren, laat het ons dan weten via info@tennispark-adegeest.nl.

 

We gaan je de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied via mail en via onze site.  

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Tennispark Adegeest Voorschoten