Welkom bij

Tennispark Adegeest

afhangreglement

Afhangreglement
 • U kunt een baan afhangen met uw pas of een tijdelijke pas. Voor het enkelspel geldt een half uur, voor een dubbelspel een uur.
 • Tennispassen mogen nooit doorgeschoven worden op het afschrijfbord. Zolang niemand de baan afhangt waarop u speelt, kunt u op dezelfde baan blijven spelen.
 • Het bespelen van een baan zonder te hebben afgehangen is onder alle omstandigheden verboden.
 • Het is niet toegestaan om banen af te hangen als er nog lege banen beschikbaar zijn.
 • Als alle banen bezet zijn, dan moet u de baan afhangen waarop het langst wordt gespeeld.
 • Als alle banen bezet zijn en een dubbelspel en een enkelspel eindigen gelijktijdig, dan moet u de baan van de dubbelpartij afhangen. Als u moet kiezen tussen een enkelspel en een dubbelspel dat al een uur duurt dan moet u de baan van het enkelspel afhangen.
 • Afhangen kan alleen door het plaatsen van het eigen pasje in het vakje van de door u gekozen baan en tijd.
 • Afhangen mag alleen als u in het park bent en blijft; voor iemand anders afschrijven mag nooit.
 • Op de begintijd moeten alle spelers (2 of 4) aanwezig zijn en hun pas op het afhangbord plaatsen.
 • Op het afhangbord wordt aangegeven of banen niet beschikbaar zijn.
 • In alle gevallen is de buitenklok bepalend voor het juiste tijdstip.
 • Als u een lege baan heeft afgehangen kunt u een kwartier voor de begintijd al gaan spelen.
 • Met meer dan vier personen op een baan spelen is niet toegestaan, behalve bij tennisles.
 • Drie personen op een baan hebben dezelfde rechten als enkelspelers.
 • Clubleden die tennisles hebben, moeten hun lesbaan afhangen.
 • Voor dubbelspelen is aan de bar een dubbelpas verkrijgbaar. Deze pas wordt gebruikt voor het eerste halfuur, de vier pasjes gelden voor het tweede halfuur.
 • Indien leden hebben afgehangen en meer dan 5 minuten te laat (tijd buitenklok) op de baan verschijnen dan hebben de dan spelende spelers het recht om op de baan te blijven spelen.
 • Na het spelen moeten de passen van het afhangbord verwijderd worden.
 • Wie les of training krijgt, mag een baan pas afhangen na afloop van de les – of trainingstijd. Gelijk doorspelen mag alleen op onbespeelde banen.
 • Als de omstandigheden het noodzakelijk maken kan het bestuur of de barbeheerder van dit reglement afwijken.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de barbeheerder.
Versie PM. Maart 2011
Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN