Welkom bij

Tennispark Adegeest

NOVA nieuws deel 8

Veel gestelde vragen en antwoorden over de nieuwbouw op tennispark Adegeest.

 

Wanneer start de nieuwbouw?

Antwoord: In de week van 6 t/m 10 maart 2017 start de sloop van het huidig gebouw en vanaf maandag 13 maart 2017 begint de aannemer K&A met de nieuwbouw werkzaamheden.

 

Hoelang gaat de nieuwbouw duren?

Antwoord: Onder voorbehoud van vertragingen staat de oplevering gepland voor eind mei 2017.

Daarna moeten er nog een aantal (zelf) werkzaamheden plaatsvinden, zoals baropbouw, vloer leggen en overige afwerking en inrichting. Hierbij is de verwachting dat (onder voorbehoud) dit eind juni 2017 zijn afgerond.

 

Kan er getennist worden tijdens bouwwerkzaamheden?

Antwoord: Ja, er kan gedurende de bouwwerkzaamheden getennist worden.

 

Is het park tijdens de bouwperiode nog via de hoofdingang te bereiken?

Antwoord: Nee, de hoofd ingang is bouwterrein en wordt gebruikt voor toevoer van bouwverkeer en materialen en is gedurende de gehele bouwfase verboden toegang voor onbevoegden.

De ingang wordt verplaats naar de parkeerstrook 100 meter na de bocht richting de voetbalvelden.

Daar zal een klein gedeelte van de groenstrook ter hoogte van baan 4 worden gesnoeid en een pad worden aangelegd. In de coniferen op de kopse kant van baan 4 wordt een doorgang gesnoeid en In het hekwerk tussen baan 3 en 4 wordt een tijdelijk toegangshek geplaatst.

 

Zijn de banen bereikbaar?

Antwoord: Ja, het bouwgedeelte wordt afgezet en de banen zijn via de tijdelijke ingang bereikbaar.

In overleg met de aannemer zullen we met afzetmateriaal een looproute naar de banen 5,6,7 en 8 aanleggen.

Wel zal de toegang naar deze banen via baan 5 gaan plaatsvinden en aan de binnenzijde van het hek.

Mogelijk kan dit op de wisseltijden wat overlast geeft. Hiervoor vragen uw begrip en medewerking.

 

Waar kan ik mijn fiets/brommer/scooter parkeren?

Antwoord: In de oefenkooi bij baan 4 wordt een fietsenstalling ingericht. Deze is via de tijdelijke ingang te bereiken. Auto’s kunnen gewoon op de parkeerterreinen geparkeerd worden

 

Is er een alternatief clubhuis?

Antwoord: Ja, in de oefenkooi bij baan 5 wordt een tijdelijk (mini) clubhuis geplaatst en een overdekt terras aangelegd. In dit clubhuis en op het terras worden zitjes gecreëerd. Ook komt hier het afhangbord te staan.

Het barassortiment wordt gedurende de tijdelijke huisvesting aangepast naar koffie/thee/fris, bier/wijn en wat kleine snacks.

 

Is er een toilet beschikbaar?

Antwoord: Ja, er wordt in de buurt van baan 8 één tijdelijke toilet geplaatst. Dit houdt in dat zowel dames als heren van dezelfde toilet gebruik moeten maken.

 

Is er veel hinder te verwachten tijdens de bouwperiode?

Antwoord: In nauw overleg en samenwerking met de aannemer proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Maar we ontkomen er niet aan dat er bouwhinder zal zijn.

Ook realiseren we ons dat de faciliteiten enige tijd wat minder zijn. Hiervoor vragen we uw begrip.

We zijn overtuigd dat uw medewerking eind juni beloond wordt met een mooi nieuw clubhuis met alle faciliteiten van deze tijd.

 

 NAMENS BESTUUR EN NOVA TEAM ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING.

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN