Welkom bij

Tennispark Adegeest

NOVA nieuws deel 4

Hierbij weer recente informatie van het NOVA (Nieuw Onderkomen Voor Adegeest) team;

 

In de laatste bestuursvergadering is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken van het NOVA project en heeft er een toelichting plaatsgevonden op het vervolgproces en het voorstel voor de te volgen offerteprocedure.

Hierop heeft het bestuur positief geregeerd en instemming gegeven voor dit vervolgtraject met daarbij wel een aantal aanvullende opmerkingen op het concept indelingsmodel.

Onderdeel van het nieuwbouwproject is ook het huurcontract met de gemeente. Hiermee is het bestuur aan de slag en in gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren over de inhoud van dit contract.

 

De afgelopen weken hebben er met een aantal kandidaat aannemers oriënterende gesprekken plaatsgevonden.

Naast een kennismaking waren in deze bijeenkomsten de bouwtechnische aspecten en het concept indelingsmodel (zie onderstaande tekening) belangrijke gespreksonderwerpen.

Medio januari ontvangen we op basis van deze gesprekken en de informatie die hierbij is verstrekt een indicatieve prijsopgaaf (inclusief ontwerp - en architect kosten).

Op basis van deze informatie moet duidelijk worden of we binnen de onvoorwaardelijke financiële randvoorwaarden blijven. Als dit het geval is, gaan we de officiële offerteprocedure starten.

 

Vanuit het NOVA team zullen Jan Pouw en Henny Rodenburg tijdens de uitvoering van de bouwactiviteiten de coördinatie en bouwbegeleiding op zich nemen.

Het eventueel verkopen, slopen of anderszins afvoeren van ons huidige clubgebouw en op welke wijze (zelf doen of uitbesteden) is nog een onderwerp in het NOVA team voor de komende vergadering(en).

 

We houden u ook in het nieuwe jaar op de hoogte van het vervolg.

 

NOVA team

 

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN