Welkom bij

Tennispark Adegeest

NOVA nieuws december 2015

Het NOVA team is weer bijeengekomen.

 

Tijdens de bijeenkomst zijn onderstaande onderwerpen besproken;

 

Het Programma van Eisen (PvE) en het indeling- en contour ontwerp zijn binnen het NOVA team afgestemd en akkoord bevonden. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

 

De bezoeken aan de zogenaamde referentie locaties zijn afgerond. De hierbij gehanteerde checklijsten zijn uitgewerkt en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft de NOVA groep een preselectie van 3 kandidaat aannemers vastgesteld. Samen met een voorstel voor de offerteprocedure zal ook deze preselectie ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na instemming van het bestuur zullen de eerste oriënterende gesprekken gaan plaatsvinden.

 

Met gemeente ambtenaren is overleg geweest om te bekijken of het huidige indeling en contour ontwerp en het nieuwe bouwplan mogelijk past binnen de al verleende vergunning van het vorig ontwerp. Het is nog maar de vraag of dit gaat lukken, maar als dit het geval is, dan zal dit aanzienlijk veel tijd en geld besparen. Deze kwestie gaan we in samenwerking met de te zijner tijd geselecteerde aannemer verder bespreken met de gemeente. Ook mogelijke subsidie regelingen worden door NOVA op haalbaarheid beoordeeld en daar waar mogelijk zal gedurende de bouw, per onderdeel gekeken worden of we in aanmerking komen. We willen hierbij niet op “subsidie jagen” om te voorkomen dat we het bouwplan hieraan moeten aanpassen. Dit geldt tevens voor de zogenaamde stimuleringsfondsen. Ook hier onderzoeken we of we met het nieuwbouw project mogelijk voor een regeling in aanmerking komen.

 

Er is ook al vooruitgekeken hoe we tijdens de bouwperiode de “bouwoverlast”, zowel qua gebruik banen als alle overige activiteiten (competitie,  clubkampioenschappen enz.), tot een minimum kunnen beperken. Ook kijken we hoe en waar we de facilitaire voorzieningen kunnen situeren. Deze onderwerpen worden in aanstaande bijeenkomsten in samenwerking met het bestuur verder uitgewerkt.

 

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN