Welkom bij

Tennispark Adegeest

NOVA Nieuws

NOVA nieuws

 

Zoals afgesproken houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten rondom NOVA (Nieuw Onderkomen Voor Adegeest.) De huidige bezetting van het NOVA team bestaat uit:

Cees Rietmulder, Jan Pouw, Rob Engelenburg, Roger Krom, Henny Rodenburg en Paul van der Mijn en regelmatig kijkt Bas Norel als penningmeester over onze schouders mee.

 

Daarnaast doen we ad-hoc een beroep op leden, die gezien hun ervaring en expertise, ons bij de totstandkoming van het nieuwe clubhuis op aantal onderwerpen kunnen/willen ondersteunen.

Ook ligt het in de verwachting, dat we in een latere fase van de NOVA route, een beroep gaan doen op leden die met ons willen meedenken en meedoen bij de inrichting van het clubhuis, terras en kleedruimte.

 

In onze 1e bijeenkomst hebben we de opdracht vanuit het bestuur vertaald in een Plan van Aanpak en zijn de financiële en bouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. We zijn we aan de slag gegaan met het (her)opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Dit was er al voor het vorige ontwerp, maar wordt geactualiseerd op de houtskeletbouw variant en randvoorwaarden. In dit PvE wordt algemeen en per ruimte in het bijzonder beschreven waar het clubhuis minimaal aan moet voldoen.

 

We zijn gestart met een voorselectie van houtskelet bouwers en zijn er bezoeken gebracht aan referentie gebouwen (o.a. in Noordwijk, Voorschoten en Leiden). Deze bezoeken worden aan de hand van een opgestelde checklist met vragen uitgevoerd. De antwoorden leveren goede informatie en inzicht op alle relevantie onderwerpen zoals financiën, bouwkundig, organisatorisch, gemeentelijke procedures en ervaringen van de gebruikers.

 

Op korte termijn is er overleg met de gemeente over de inhoud van de huurovereenkomst en het recht van opstal. Waarschijnlijk leidt de koerswijziging naar houtskeletbouw tot een nieuwe bouwvergunningsprocedure, besloten is om deze procedure samen met de te selecteren aannemer uit te voeren. Ook is intern een zogenaamde houtskoolschets gemaakt van een mogelijk ontwerp voor een nieuw gebouw.

 

Kortom en wordt hard gewerkt door en voor NOVA. We houden u op de hoogte

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN