Welkom bij

Tennispark Adegeest

Nieuwbouw update

Bestuur maakt doorstart voor nieuwbouw clubhuis met NOVA team

 

Na de vakantie periode is er in de bestuursvergadering van september een doorstart gemaakt met de nieuwbouw activiteiten.  Gezien de vele  werkzaamheden en tijd die hiermee gemoeid is heeft het bestuur gekozen voor een projectmatige aanpak. Er is een team samengesteld met de toepasselijke naam NOVA, wat staat voor Nieuw Onderkomen Voor Adegeest.

 

Dit team, met vanuit het bestuur Cees Rietmulder als projectleider, is samengesteld uit een aantal leden die allen specifieke kennis en ervaringen hebben op de diverse disciplines en werkzaamheden. In een later stadium zullen we deze NOVA leden aan u voorstellen.

 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het accent nu ligt op zogenaamde “vervangende herbouw”. Dit in de vorm van Houtskeletbouw, waarbij we zoveel als  mogelijk gebruik willen maken van de aanwezige technische - en infrastructurele voorzieningen.

 

Naast een aantal voordelen van deze bouw, denken (en weten we haast wel zeker), dat we met Houtskeletbouw tegemoet komen aan de grote wens van vele leden om de unieke sfeer en uitstraling van ons huidige “skihut annex strandpaviljoen” te behouden.

 

Wel houdt deze koerswijziging in dat we een nieuwe gemeentelijke (bouw) procedure zullen moeten volgen. Hierover zal de komende periode intensief overleg plaatsvinden met de gemeente Voorschoten.

 

Er was al een Programma van Eisen opgesteld met daarin de randvoorwaarden waaraan het clubhuis minimaal moet voldoen. Deze wordt nu geactualiseerd ten aanzien van de nieuwe (houtskelet) bouw.

 

Ook zal het NOVA team in overleg en met het bestuur een Plan van Aanpak opstellen met daarin opgenomen alle activiteiten, werkzaamheden en te volgen offerte procedure. Kortom er wordt weer hard gewerkt door en voor NOVA.

 

We zullen u via de website op de hoogte houden van de voortgang.  

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN