Welkom bij

Tennispark Adegeest

NOVA nieuws deel 8

Veel gestelde vragen en antwoorden over de nieuwbouw op tennispark Adegeest.

 

Wanneer start de nieuwbouw?

Antwoord: In de week van 6 t/m 10 maart 2017 start de sloop van het huidig gebouw en vanaf maandag 13 maart 2017 begint de aannemer K&A met de nieuwbouw werkzaamheden.

 

Hoelang gaat de nieuwbouw duren?

Antwoord: Onder voorbehoud van vertragingen staat de oplevering gepland voor eind mei 2017.

Daarna moeten er nog een aantal (zelf) werkzaamheden plaatsvinden, zoals baropbouw, vloer leggen en overige afwerking en inrichting. Hierbij is de verwachting dat (onder voorbehoud) dit eind juni 2017 zijn afgerond.

 

Kan er getennist worden tijdens bouwwerkzaamheden?

Antwoord: Ja, er kan gedurende de bouwwerkzaamheden getennist worden.

 

Is het park tijdens de bouwperiode nog via de hoofdingang te bereiken?

Antwoord: Nee, de hoofd ingang is bouwterrein en wordt gebruikt voor toevoer van bouwverkeer en materialen en is gedurende de gehele bouwfase verboden toegang voor onbevoegden.

De ingang wordt verplaats naar de parkeerstrook 100 meter na de bocht richting de voetbalvelden.

Daar zal een klein gedeelte van de groenstrook ter hoogte van baan 4 worden gesnoeid en een pad worden aangelegd. In de coniferen op de kopse kant van baan 4 wordt een doorgang gesnoeid en In het hekwerk tussen baan 3 en 4 wordt een tijdelijk toegangshek geplaatst.

 

Zijn de banen bereikbaar?

Antwoord: Ja, het bouwgedeelte wordt afgezet en de banen zijn via de tijdelijke ingang bereikbaar.

In overleg met de aannemer zullen we met afzetmateriaal een looproute naar de banen 5,6,7 en 8 aanleggen.

Wel zal de toegang naar deze banen via baan 5 gaan plaatsvinden en aan de binnenzijde van het hek.

Mogelijk kan dit op de wisseltijden wat overlast geeft. Hiervoor vragen uw begrip en medewerking.

 

Waar kan ik mijn fiets/brommer/scooter parkeren?

Antwoord: In de oefenkooi bij baan 4 wordt een fietsenstalling ingericht. Deze is via de tijdelijke ingang te bereiken. Auto’s kunnen gewoon op de parkeerterreinen geparkeerd worden

 

Is er een alternatief clubhuis?

Antwoord: Ja, in de oefenkooi bij baan 5 wordt een tijdelijk (mini) clubhuis geplaatst en een overdekt terras aangelegd. In dit clubhuis en op het terras worden zitjes gecreëerd. Ook komt hier het afhangbord te staan.

Het barassortiment wordt gedurende de tijdelijke huisvesting aangepast naar koffie/thee/fris, bier/wijn en wat kleine snacks.

 

Is er een toilet beschikbaar?

Antwoord: Ja, er wordt in de buurt van baan 8 één tijdelijke toilet geplaatst. Dit houdt in dat zowel dames als heren van dezelfde toilet gebruik moeten maken.

 

Is er veel hinder te verwachten tijdens de bouwperiode?

Antwoord: In nauw overleg en samenwerking met de aannemer proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Maar we ontkomen er niet aan dat er bouwhinder zal zijn.

Ook realiseren we ons dat de faciliteiten enige tijd wat minder zijn. Hiervoor vragen we uw begrip.

We zijn overtuigd dat uw medewerking eind juni beloond wordt met een mooi nieuw clubhuis met alle faciliteiten van deze tijd.

 

 NAMENS BESTUUR EN NOVA TEAM ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING.

NOVA nieuws deel 7

Na een lange tijd van werkzaamheden achter de schermen, kunnen we met genoegen mededelen dat het bestuur van de stichting tennispark Adegeest, de K&A groep uit Groot-Ammers de opdracht heeft gegeven voor het (onder voorbehoud van vergunning) bouwen van het nieuwe clubhuis.

Wil je meer weten over K&A kijk dan op www.k-a.nl

 

De volgende stap is nu de aanvraag van de noodzakelijke aanpassing van de verleende omgevingsvergunning. Afhankelijk van de doorlooptijd van deze procedure, verwachten we eind 2016 te kunnen starten met de nieuwbouw.

 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen

   

NOVA nieuws deel 6

Hierbij weer de actuele stand van zaken rondom NOVA (Nieuw Onderkomen voor Adegeest).

 

De vervolggesprekken met de aannemers zijn afgerond. Deze hebben geleid tot (kleine) aanpassingen in het Programma van Eisen (PvE) en het indelingsontwerp. Met deze aanpassingen blijven we binnen de onvoorwaardelijke financiële randvoorwaarden. Het bestuur heeft in de vergadering van april ingestemd met het vervolgtraject en is ook akkoord met de start en opdrachtverstrekking voor het laten aanmaken van de definitieve tekeningen en constructieberekeningen.

 

Deze zijn noodzakelijk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Als deze documenten zijn opgeleverd zal de definitieve offerte aanvraag worden gestart. Zo zijn we weer een stap verder richting het nieuwe clubhuis.

 

We houden u op de hoogte.

NOVA nieuws deel 5

In de afgelopen periode heeft het NOVA team niet stil gezeten. Zo zijn er op basis van het Programma van Eisen en het concept inrichting model (zie NOVA nieuws deel 4) prijsindicaties van aannemers ontvangen. Naar aanleiding hiervan vinden er vervolggesprekken plaats. Deze gesprekken zijn vooral gericht om te bekijken of we binnen het beschikbare budget kunnen blijven en ook komt het concept inrichting model ter sprake. De gesprekken verlopen voorspoedig en de verwachting is dat we op korte termijn de officiële offerte procedure kunnen starten. We houden u op de hoogte

 Het NOVA team

NOVA nieuws deel 4

Hierbij weer recente informatie van het NOVA (Nieuw Onderkomen Voor Adegeest) team;

 

In de laatste bestuursvergadering is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken van het NOVA project en heeft er een toelichting plaatsgevonden op het vervolgproces en het voorstel voor de te volgen offerteprocedure.

Hierop heeft het bestuur positief geregeerd en instemming gegeven voor dit vervolgtraject met daarbij wel een aantal aanvullende opmerkingen op het concept indelingsmodel.

Onderdeel van het nieuwbouwproject is ook het huurcontract met de gemeente. Hiermee is het bestuur aan de slag en in gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren over de inhoud van dit contract.

 

De afgelopen weken hebben er met een aantal kandidaat aannemers oriënterende gesprekken plaatsgevonden.

Naast een kennismaking waren in deze bijeenkomsten de bouwtechnische aspecten en het concept indelingsmodel (zie onderstaande tekening) belangrijke gespreksonderwerpen.

Medio januari ontvangen we op basis van deze gesprekken en de informatie die hierbij is verstrekt een indicatieve prijsopgaaf (inclusief ontwerp - en architect kosten).

Op basis van deze informatie moet duidelijk worden of we binnen de onvoorwaardelijke financiële randvoorwaarden blijven. Als dit het geval is, gaan we de officiële offerteprocedure starten.

 

Vanuit het NOVA team zullen Jan Pouw en Henny Rodenburg tijdens de uitvoering van de bouwactiviteiten de coördinatie en bouwbegeleiding op zich nemen.

Het eventueel verkopen, slopen of anderszins afvoeren van ons huidige clubgebouw en op welke wijze (zelf doen of uitbesteden) is nog een onderwerp in het NOVA team voor de komende vergadering(en).

 

We houden u ook in het nieuwe jaar op de hoogte van het vervolg.

 

NOVA team

 

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN