Welkom bij

Tennispark Adegeest

Richtlijnen gebruik tennisbaan.

 

Richtlijnen tijdens winterse omstandigheden:

 

 • Tijdens vorstperiode zonder neerslag kan er gewoon gespeeld worden.
 • Bij SNEEUW op de banen mag er niet gespeeld worden.
 • Bij IJZEL mag niet op de banen gespeeld worden.
 • Bij opvriezende banen " rijp" mag ook niet gespeeld worden.
 • Bij invallende dooi mag er niet gespeeld worden. De ondergrond moet ontdooid zijn,  i.v.m. smeltwater dat afgevoerd wordt door de drainagebuizen.
 • Bij twijfelachtige situaties of er wel of niet gespeeld mag/kan worden, zal Henny of de barbeheerder bepalen of de banen open of gesloten zijn.

 

 

En het gehele jaar door:

 

 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Betreed de kunstgras banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.
 • Zorg dat de banen vrij blijven van kauwgum en dergelijke.
 • Roken is ten strengste verboden.
 • Voorkom smeltplekken in het kunstgras door vuur en of hete voorwerpen.
 • Neem geen glaswerk mee naar de banen.

 

 

Meld beschadigingen en of onvolkomenheden direct aan Henny of barbeheerder.

 

 

 

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN