Welkom bij

Tennispark Adegeest

Huisman Sportveldinnovatie gaat nieuwe tennisbanen en hekwerken aanleggen

Het bestuur van Stichting Tennispark Adegeest heeft na een zorgvuldige voorbereiding en offerte procedure, Firma Huisman Sportveldeninnovatie BV uit Lisse de opdracht gegund voor de aanleg van nieuwe tennisbanen en het plaatsen van nieuw hekwerk. Het betreft alle tennisbanen (1 t/m 8).

 

De twee minibanen worden vervangen door een zgn. oranje baan, die voldoet aan KNLTB single en jeugdeisen.

Hiermee is een vervolg gegeven aan de ambitie van het bestuur om het park compleet te vernieuwen en te voorzien in de behoefte voor de lange termijn.

 

 Opdracht:

 

Het bestuur heeft in november 2017 de werkgroep B&H (banen & hekwerken) met een taakstellend budget verzocht om in een offerte traject een aannemer te selecteren voor de aanleg van nieuwe tennisbanen en nieuw hekwerk.

 

Procedure:

 

De projectgroep bestaande uit: Cees Rietmulder, Bas Norel, Cor van der Krogt, Henny Rodenburg en Paul van der Mijn, heeft eerst informatie ingewonnen bij de KNLTB.

 

Vervolgens is aan de hand van de bestuursopdracht en de KNLTB informatie een lijst met selectie – en gunningcriteria opgesteld, waaronder o.a. prijs, kwaliteit toplaag, levertijd en aanlegperiode, onderhoudskosten en referenties. Ook de input van een spelersselectie is meegewogen.

 

Er zijn 4 kandidaat aannemers uitgenodigd voor een gesprek en een schouwronde over het tennispark. Daarna zijn ze verzocht om een offerte uit te brengen.  

Na ontvangst zijn de offertes uitgebreid beoordeeld. Op basis daarvan zijn twee aannemers geselecteerd voor een vervolggesprek. Gelijktijdig hebben een aantal Adegeest tennissers op de geoffreerde banen (toplaag) gespeeld. 

Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met verenigingen, die als referentie waren opgegeven.

 

Na afronding en evaluatie van alle criteria heeft de werkgroep het bestuur geadviseerd om op basis van de opdrachtverstrekking, het budget en de selectie – en gunningcriteria, de opdracht te verstrekken aan Huisman sportinnovatie bv te Lisse.

 

Deze firma heeft op basis van de criteria de voor Adegeest meest passende aanbieding gedaan.

Het bestuur heeft het advies overgenomen en inmiddels is het contract voor de uitvoering getekend.  

 

Kwaliteit:

 

Er is gekozen voor de zogenaamde Probounce banen. Deze baansoort is gelijk aan de huidige banen, maar aangepast aan de eisen en speelkwaliteit van 2018.

Zie voor meer informatie  http://www.huismansportveldinnovatie.nl/over-ons/

 

 

Uitvoering

 

Maandag 18 juni a.s. start Huisman met de werkzaamheden en uiterlijk vrijdag 13 juli is de oplevering. 

In overleg net de aannemer zullen we proberen om zo snel als mogelijk een deel van de banen weer beschikbaar te krijgen. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

 

 

Weddeloop 4
2253 ST Voorschoten
071-5617001
OPENINGSTIJDEN